Kanun ve Yönetmeliklere Uygunluk

Personel taşımacılığında en önemli hususlardan biri  yasal yükümlülüklere uymaktır. Kanun ve yönetmeliklerdeki güncel değişiklikler Müşteri İlişkileri Departmanımız tarafından sürekli takip edilerek ilgili yasal mevzuatların gerektirdiği tüm tedbirler alınmakta olup tedarikçilerimiz ve şirket şoförlerimiz bu değişiklikler hakkında bilgilendirilmektedir.

Araçlarda olması zorunlu olması gereken evraklar ve teçhizatlar;
 • Yol belgesi
 • Ruhsat
 • Muayene
 • Trafik sigortası
 • Egzos Emisyon Pulu
 • Yolcu İsim Listesi
 • Güzergah Bildirim Formu
 • ALTUR Tedarikçi El Kitabı
 • Acil Durum Planı
 • Cam Çekici
 • İlkyardım Seti
 • Avadanlık (Trafik seti)
 • Yangın Söndürme Tüpleri (Araca uygun)
Yasin Albayrak İpek Albayrak Cemil Albayrak Hikmet Albayrak İlknur Albayrak Halil Kemal İbrahim Özkan Engin Koşan Kerim Köseoğlu Ali Tabak Hayri Temiz Yusuf Yazıcı Ömer Kamil Şenol